Huisartsen

 

 Als huisarts slaag je er vaak goed in om de symptomen een patiënt in de palliatieve en terminale fase van een ziekteproces of in geval van dementie, effectief te behandelen.

 

Maar je herkent vast ook dat het soms niet goed lukt bij klachten als:

 • jeuk
 • misselijkheid
 • kortademigheid / COPD
 • pijn (nociceptieve/ neuropatische) 
 • onrust en angst
 • slapeloosheid
 • circulatieproblemen als decubitus / wonden (ulcus cruris)
 • hardnekkige en terugkerende schimmelinfecties
 • mondzorg in palliatieve en terminale fase

Medicatie levert soms niet voldoende resultaat op, om de klachten van een patiënt waar comfort heel belangrijk is, op te lossen. Ook kan medicatie leiden tot last van bijwerkingen, waardoor patiënten in een vicieuze cirkel terecht komen van verschuiving in klachten in plaats van oplossen van klachten. 

 

Ik wil altijd en graag met de huisarts en de patiënt in gesprek omdat ik heb ervaren dat Complementaire Verpleegkundige Zorg in deze gevallen op een heel subtiele wijze verlichting en oplossing van deze problemen kan brengen, zonder bijwerkingen.

 

Ik werk als verpleegkundige en ben deskundige in Aromazorg, wat betekent dat ik de alleen werk met bewezen effectieve interventies. Ik maak gebruik van gegarandeerd veilige producten en interventies, en ben in staat deze zo nodig  aan te passen aan persoonlijke omstandigheden van cliënten.

Ik ben goed op de hoogte van mogelijke contra- indicaties en een behandeling complementaire zorg, zal altijd pas starten na uitgebreide intake, waarin de wensen van de cliënt, de contra- indicaties en  de ziektegeschiedenis van deze cliënt in beeld worden gebracht. Ik licht in overleg met de cliënt ook altijd de huisarts in.

 

Ik en mijn cliënten, hebben opmerkelijke resultaten ervaren. Om je een idee te geven van wat mogelijk is:

 • Mw in terminale fase van COPD: door Aromazorg bleef slijmvorming gemakkelijk op te hoesten. Zij kwam in situatie van staken alle medicatie. Er werd door ieder gevreesd voor de dyspneu. Door deze mw te behandelen met Aromazorg en massage, is zij nooit benauwd geweest, heeft geen pneumonie ontwikkeld en is heel rustig overleden. 
 • Een heer in palliatieve fase van kanker die enorm last had van jeuk op romp en benen. Oorzaak was niet verklaarbaar en alle reguliere zalven, gels en medicatie boekten geen resultaat. Ik heb een zalf gemaakt voor dhr. waardoor hij, op een kleine oplaaiing van de klachten na, volledig jeukvrij raakte en de huid weer volledig genas. 
 • Een rolstoelgebonden cliënt had altijd ondraaglijke pijn in stuitgebied vergezeld van chronisch huiddefecten. Er werden dagelijks zeer dure wondzorg producten gebruikt (50 € per dag was geen uitzondering). Zij beschermden de huid wel min of meer tegen de heftigste pijn en wonden, maar gaven nooit vooruitgang in het algemene beeld. Deze nog  jonge cliënt was slechts in staat 2 uur achter elkaar op te zijn. Door een op maat gemaakte interventie die nog geen 5 € per maand kost, is hij nu, met een uur bedrust tussen de middag, de hele dag op en heeft nooit meer huiddefecten. Iedereen kan bedenken welke positieve gevolgen dit heeft: lichamelijk, geestelijk en emotioneel!
 • Een cliënt was enorm angstig voor de laatste fase van zijn leven. Hierdoor was hij niet in staat op een goede manier afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen. Gesprekken waren voor deze cliënt niet helpend. Ik vroeg hem of hij er voor voelde om een interventie Aromazorg te proberen. Hij stemde toe en dit ga een dermate innerlijke rust, dat hij zich weer kon verbinden met zijn familie en nog wat nodig was heeft kunnen delen. Binnen 24 uur na de "hereniging" met zijn familie, is hij te midden van zijn geliefden overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verpleegkundigen en Activiteitenbegeleiders

 

Jij zult als verpleegkundige ook in situaties zorg verlenen aan mensen, waarbij klachten als (neuropatische) pijn, misselijkheid, jeuk, obstipatie, decubitus, wonden die niet dicht willen, zeer hardnekkige schimmelinfecties, angst, stress, onrust en slapeloosheid niet (helemaal) onder controle zijn.

Complementaire zorg kan een goede aanvulling zijn op je verpleegkundige praktijk.

 

Activiteiten begeleiders kunnen een verwendag afspreken met mij om mensen individueel een stukje aandacht te bieden( zie Zorgmassage). Ook als er rusteloze sfeer is of juist erg passieve of ruzieachtige sfeer, kan Aromazorg invloed uitoefenen op deze sfeer problemen.

 

Op uitnodiging vertel ik graag over deze bijzondere vorm van zorg en wat er voor nodig is en hoe deze zorg te implementeren.

Soms is het ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, die de continuïteit garanderen voor de cliënt, jouw cliënt met een probleem vast verder te helpen.


Pastoraal werkers/Geestelijk verzorgers

 Verschillende keren heb ik een zalfolie mogen maken voor een ziekenzalving door een PKN dominee verzorgd voor een cliënten in de palliatieve zorg.

 

 Het was altijd een indrukwekkende gebeurtenis, die de cliënten en hun familie veel rust en overgave .

 

Ik ben goed op de hoogte van essentiële (geur)oliën die in de bijbel worden genoemd en gebruikt. Deze oliën gebruik ik bij voorkeur voor een ziekenzalving en ik heb ervaren dat dit de ervaring van het sacrament een extra dimensie geeft.

 

Soms hebben mensen tijdens ziekte of in stervensfase last van levensvragen, angst door bv verlies aan gevoel van religieuze/ spirituele verbinding. Hier kan het gebruik van Aromazorg veel rust en gevoel van vrede en overgave teweeg brengen.

 

Je mag mij altijd vragen om een olie samen te stellen voor iemand die van jou pastorale zorg ontvangt. Deze zal ik altijd maken voor die persoon in zijn of haar situatie, na gesprek en overleg met u als pastor of geestelijk verzorger.